Framtidens läkare utbildas (också) utomlands!

Interpellation LTV 100511

Datum

2010-06-09

Författare

Lotta Johansson Arnqvist (V)

Nyckelord

läkarstudenter, utomlands

Interpellanten Lotta Johansson Arnqvist frågar angående hur blivande läkare, som utbildar sig utomlands, ska kunna rekryteras till länet:

  • Har Landstinget någon plan för hur detta ska ske?

  •  Finns det några funderingar att genom att erbjuda studenterna praktikplatser redan tidigt under utbildningen?

  • Har Landstinget tagit några kontakter med de läkarutbildningar som finns i "närområdet" t. ex. Litauen och Polen för att se på praktikinnehåll m.m.?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-06-22 §§ 76 a) och 77 a)

                               *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av