Hur ska Bups resurser räcka både till försök och befintlig verksamhet?

Interpellation LTV 100303

Datum

2010-04-09

Författare

Rigmor Åkesson (S)

Nyckelord

Bup, försöksverksamhet

Interpellanten Rigmor Åkesson (S) frågar landstingsrådet Ingvar Nordén:

  • Tänker du, som landstingsråd med ansvar för psykiatrin, se till att det fördelas mer medel till Bup så att inte den befintliga verksamheten försämras medan försöksverksamheten genomförs i Västerås?            

  • Om inga extra pengar tillförs, vilken verksamhet inom Bup ska prioriteras bort till förmån för försöksverksamhten?

  • Hur kommer försöksverksamheten att utvärderas innan den införs i hela länet?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-04-21 §§ 49 b) och 50 b)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av