Upprätthållande av rökfria zoner

Interpellation LTV 130223

Datum

2013-02-21

Författare

Barbro Larsson (C)

Nyckelord

rökförbud, rökning, tobakspolicy

Interpellanten Barbro Larsson (C) frågar:

  • Hur informeras berörda parter om förbudet att röka i anslutning till entréer vid Västmanlands sjukhus?

  • Vilka åtgärder vidtas för att upprätthålla den antagna tobakspolicyn?
  • Hur ska det specifika problemet med rökning vid huvudentrén vid Västmanlands sjukhus lösas?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 §§ 54 a) och 55 a)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.    

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av