Skuldsätts fortfarande barn?

Interpellation LTV 100302

Datum

2010-04-09

Författare

Rigmor Åkesson (S)

Nyckelord

barn, inkasso, skulder

Interpellanten Rigmor Åkesson (S) frågar sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Andersson:

  • Har du som ansvarigt landstingsråd sett till att detta förfarande har upphört i Landstinget Västmanland eller sänder Landstinget fortfarande dessa skulder till inkasso i barnets namn?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-04-21 §§ 49 a) och 50 a)

                                   *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av