Landstinget kan bli bättre på källsortering!

Interpellation LTV 100116

Datum

2010-02-09

Författare

Denise Norström (S)

Nyckelord

Källsortering

Interpellanten Denise Norström (S) frågar:

  • Vilka sopor källsorterar Landstinget? Källsorteras till exempel hårdplast, mjukplast, metall och kartonger på Landstingets avdelningar?

  • Varför efterlevs inte det miljöpolitiska programmet i Landstingets alla verksamheter gällande avfall?

  • När ska det bli lättare att underlätta och effektivisera för Landstingets anställda att källsortera genom att till exempel ställa ut behållare för plast, metall och kartong i Landstingets personalutrymmen?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-02-24 §§ 22 e) och 23 e)

                                  *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av