Vad händer med mark och byggnader vid Tärna folkhögskola?

Interpellation LTV 100107

Datum

2010-02-05

Författare

Elisabeth Löf (S)

Nyckelord

byggnader, mark, Tärna folkhögskola

Interpellanten Elisabeth Löf (S) frågar:

  • Hur långt har diskussionerna med Sala kommun kommit angående exploatering?

  • Finns det något intresse från Landstinget att avyttra byggnader som inte behövs för skolundervisningen vid Tärna folkhögskola?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-02-24 §§ 22 d) och 23 d)

                                   *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av