Vad gäller för VKL:s turismsatsning?

Interpellation LTV 100106

Datum

2010-02-05

Författare

Elisabeth Löf (S)

Nyckelord

turismsatsning, VKL

Interpellanten Elisabeth Löf (S) frågar:

  • Följer VKL vad utredningen kom fram till rörande vad man skulle arbeta med vid övertagandet av länsturismen?

  • Finns det samarbete med Almi när VKL har kurser för företagsutveckling för turismföretagen i länet?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-02-24 §§ 22 c) och 23 c)

                               *   att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av