Hur många fasta familjeläkare finns i Fagersta?

Interpellation LTV 100102

Datum

2010-02-04

Författare

Niclas Bergström (S)

Nyckelord

familjeläkare, kontinuitet, Mitt Hjärta

Interpellanten Niclas Bergström (S) frågar:

  • Hur många fasta familjeläkare finns det på vårdcentralen i Fagersta idag? 

  • Vad händer om Mitt hjärta inte uppfyller sitt åtagande och kan besätta tjänsterna med fasta familjeläkare? 

        -  Landstingsfullmäktige beslutade 2010-02-24 §§ 22 b) och 23 b)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av