Vad görs åt överbeläggningarna?

Interpellation LTV 100096

Datum

2010-02-03

Författare

Rigmor Åkesson (S)

Nyckelord

kirurgkliniken, överbeläggning

Interpellanten Rigmor Åkesson (S) frågar:

  • Hur ser Birgitta Andersson på läget på kirurgkliniken och de stora besparingar som väntar?        

  • Är Centrallasarettet i Västerås och kirurgkliniken särskilt drabbad av överbeläggningar?
  • Vad gör majoriteten för att lösa situationen?     '

      -   Landstingsfullmäktige beslutade 2010-02-24 §§ 22 a) och 23 a)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av