Datortomografer i Sala och Fagersta.

Interpellation LTV 110356

Datum

2011-04-08

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

datortomografi

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Hur ser den framtida planeringen, både i ett kort och ett långt tidsperspektiv, ut för att kunna diagnostisera patienter både i Sala och Fagersta på ett för patienterna säkert sätt?

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 §§ 38 g) och 39 f)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av