Administrativa kostnader för omorganiseringen av hälso- och sjukvården.

Interpellation LTV 110354

Datum

2011-04-07

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

hälso- och sjukvården, omorganisation

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • Vilka beräkningar har gjorts för de administrativa kostnaderna för omorganiseringen och vad är kostnaderna för omorganisationen?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 §§ 38 f) och 39 e)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av