Kostnadsfria resor till mammografiundersökning.

Interpellation LTV 110353

Datum

2011-04-07

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

mammografiundersökning, resor, sjukresor

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Har den röd-gröna majoriteten nu påbörjat arbetet med att samordna resorna till mammografin och även andra hälsoundersökningar för Västmanlänningarna, med sjukresorna?

  • Kommer löftet om att man inte ska behöva bekosta resorna själv infrias?

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 §§ 38 e) och 39 d)

                                  *   att anse interpellationen besvarad.

        

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av