Familjeläkarmottagningen i Hallstahammar.

Interpellation LTV 110350

Datum

2011-04-06

Författare

Hans Strandlund (M)

Nyckelord

Hallstahammars familjeläkarmottagning

Interpellanten Hans Strandlund (M) frågar:

  • Ämnar landstingsrådet ta medborgarna i Hallstahammar´s åsikter på allvar och agera i frågan och i så fall hur?

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 §§ 38 d) och 39 c)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av