Införande av Klarspråk i Landstinget Västmanland

Motion LTV 121040

Datum

2012-10-24

Nyckelord

klarspråk, språkvård

Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Anna-Karin Johansson, alla (C), föreslår:

  • att tillämpa Klarspråk inom Landstinget Västmanland för en vårdad, enkel och begriplig svenska.

  -  Landstingsfullmäktige beslutade  2013-06-18 § 76

                             * att anse motionen besvarad.

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av