Kontantbetalning.

Interpellation LTV 110347

Datum

2011-04-06

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

faktureringsavgift, kontantbetalning

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • Tar Landstinget ut någon faktureringsavgift för den som inte kan eller vill betala kontant? Om detta görs - hur stor är avgiften?

  • Kan kontantbetalning godtas i särskilda fall? 

  • Finns det risk för extra kostnader för den som betalar via faktura men saknar internetbank eller privatgiro?           

  • Är informationen kring de nya betalningsrutinerna tillräcklig och likartad inom hela Landstinget?

  • Tillämpas reglerna olika inom olika delar av Landstinget?

      -   Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 §§ 38 c) och 39 b)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av