Utredningar av bland annat dyslexi och lindrig utvecklingsstörning.

Interpellation LTV 110337

Datum

2011-04-01

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

dyslexi, särskola, utvecklingsstörning

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) frågar:

  • I vilken utsträckning remitterar länets kommuner idag barn och ungdomar till Landstinget för utredningar inför mottagande i särskolan, t ex andel utredningar Landstinget gjorde i förhållande till antal placeringar i grundsärskolan läsår 09/10?

  • Vilka överenskommelser finns idag mellan Landstinget och länets kommuner när det gäller utredningar, hjälpmedel och stöd för dyslexi, för barn och för vuxna? 

  • Anser du att dessa överenskommelser räcker för att personer med dyslexi inte ska falla mellan stolarna?      

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 § 38 b) och 2011-06-21 § 61 a)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av