Råd skall ersättas av ting.

Interpellation LTV 110335

Datum

2011-03-31

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Nyckelord

Barn-Ungdomsråd, Handikappråd, Pensionärsråd

Interpellanten Invar Nordén (KD) frågar ansvarigt landstingsråd med anledning av att Landstingets tre råd skall ersättas av ting och hur de skall organiseras ska utredas av en arbetsgrupp i samverkan med Landstingets utskott:

  • Hur har utredningsgruppen bemannats?

  • På vilka grunder har ledamöterna utsetts?       

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 §§ 38 a) och 39 a)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av