Felaktiga rättsintyg

Interpellation LTV 111155

Datum

2011-12-29

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

rättsintyg

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Har Landstinget Västmanland någon läkare som är kontrakterad av Rättsmedicinalverket?

  • Om inte, vem utfärdar rättsintyg i Landstinget Västmanland?

  • Utfärdas rättsintyg fortfarande endast med journalanteckningar som grund?

  • Hur säkerställer Landstinget Västmanland att utfärdade rättsintyg håller rätt kvalitet?

        -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-02-22 §§ 21 b) och 22 b)

                                  *  att anse interpellationen besvarad.

     

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av