Kaffemjölk från Lettland!

Interpellation LTV 111119

Datum

2011-12-21

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

kaffemjölk, upphandling

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar med anledning av att det i Landstingshusets cafeteria tillhandahålls kaffemjölk i 2 cl-förpackning med texten "tillverkad i Lettland för Skånemejeriet":

  • Hur kan inköp av kaffemjölk från Lettland vara förenligt med Landstingets miljöpolicy och mål för livsmedel?

  • Vilka förändringar av upphandlingskraven avser ansvarigt landstingsråd att ställa inför nästa upphandling?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2012-02-22 §§ 21 a) och 22 a)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av