Förskrivning av hjälpmedel till barn inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Interpellation LTV 110979

Datum

2011-11-14

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

BUP, förskrivning, hjälpmedel

Interpellanten Helena Hagberg (FP) frågar:

  • Har barn- och ungdomspsykiatrin en egen förskrivare av hjälpmedel?

  • Om inte, vem ansvarar för att barn inskrivna inom BUP får de hjälpmedel de behöver?

 

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-23 §§ 128 d) och 129 e)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av