Privata familjeläkares anslutning till Sjunet.

Interpellation LTV 110970

Datum

2011-11-10

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

privata familjeläkarmottagningarna, sjunet

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • Varför dröjer de privata familjeläkarnas anslutning till Sjunet, trots löften om att detta skall genomföras?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-23 §§ 128 c) och 129 d)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av