Bemanning i projektet MOFFA, Mobil läkare för hembesök hos företrädesvis äldre.

Interpellation LTV 110969

Datum

2011-11-10

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Nyckelord

läkarbemanning, MOFFA, specialistutbildning

Interpellanten Ingvar Nordén (KD) frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Hur har läkarbemanningen varit utifrån läkarnas specialistutbildning?
  • Anser du att detta på något vis påverkat projektets syfte negativt?

  • Hur ser antalet tjänster ut - fasta läkare eller stafetter?

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-23 §§ 128  b) och 129 c)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.        

 

             

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av