Upphandlingen av sjukgymnastisk rehabilitering.

Interpellation LTV 110965

Datum

2011-11-09

Författare

Torsten Källberg (L)

Nyckelord

sjukgymnastisk rehahabilitering, upphandling

Interpellanten Torsten Källberg (FP) frågar:

  • Finns det någon jämförande sammanställning av enskilda utförares behandlingsresultat?

  • Har den i så fall använts som underlag i tilldelningsbesluten?        

        Om svaren på dessa frågor är nej:

  • Finns det några planer på att kvalitetsgradera utförarna och använda detta i framtida upphandlingar?

 

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-23 §§ 128 a) och 129 b)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

        

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av