Säkra verksamhetens bemanning NU, innan 40-talisterna blir våra patienter istället för medarbetare!

Interpellation LTV 110888

Datum

2011-10-17

Författare

Ida Lindh (L)

Nyckelord

kompetensförsörjning, personalförsörjning

Interpellanten Ida Lindh (Fp) föreslår ansvarigt landstingsråd:

  • att undersöka hur åldersstrukturen ser ut inom Landstinget Västmanland för att kartlägga antalet anställda som går i pension till 2015 samt undersöka om andelen som går i pension är större inom någon särskild yrkesgrupp.

  • att ta fram ett förslag på plan för att säkra bemanning av Landstinget Västmanland under åren 2013-2020 utifrån ovanstående kartläggning.  

  • att i planen inkludera förslag på hur vi kan locka fler manliga studenter till utbildningarna för undersköterskor och sjuksköterskor då vi på sidan 17 i "Fakta om kvinnor och män i Västmanland 2010" kan läsa att ca 85 % av de som gått ut Omvårdnadsprogrammet läsåret 2008/2009 är kvinnor.              

      -   Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-26 § 112 f) samt 2011-11-23 § 129 a)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av