Tågtrafiken Västerås - Stockholm.

Interpellation LTV 110887

Datum

2011-10-17

Författare

Gunnar Anell (M)

Nyckelord

Mälarbanan, Västerås-Stockholm

Interpellanten Gunnar Anell (M) frågar:

  • Följer ni läget och medverkar till att byggnationen Tomteboda-Barkarby snarast startas så att hela den utbyggda Mälarbanan kan vara klar 2017 samtidigt som Citypendeln är klar för trafik?

  • På vilket sätt följer ni dessa projekt och bevakar så att förseningar i projektet undviks med negativa konsekvenser för vår del i Västmanland.

  • Hur förbereder vi oss för att hantera den ökade trafiken efter 2017? Behöver vi bättre plattformar, stationskapacitet och regionala trafikresurser för att hantera den ökande trafiken?

   

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-26 §§ 112 e) och 113 g)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av