Livsstilsskola för patienter med inflammatoriska sjukdomar.

Interpellation LTV 110886

Datum

2011-10-14

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

livsstilsskola, rehabilitering

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Har livsstilsskolan startat ännu?

  • Om inte, när beräknas den komma igång?        

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-26 §§ 112 d) och 113 f)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av