Arbetar Landstingsmajoriteten för stärkt näringsliv även inom vårdsektorn?

Interpellation LTV 110883

Datum

2011-10-14

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

ALMI, driftsformer, privata utförare

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) frågar ansvarigt landstingsråd, med anledning av att fullmäktigedebatterna signalerar att majoriteten snarare vill begränsa än stärka samarbetet med näringslivet:

  • Kan du ge exempel på huir du vill inspirera de privata utförarna i vården till önskade resultat?

  • Önskar Du och Landstingsmajoriteten att stärka näringslivets konkurrenskraft även inom vårdsektorn via ALMI Mälardalen och den planerade näringslivsservicen?      

    

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-26 §§ 112 c) och 113 e)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av