Ökad telefontillgänglighet för våra patienter.

Interpellation LTV 110882

Datum

2011-10-13

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

patienter, telefontillgänglighet

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • Är majoriteten beredda att medverka till att snarast ta fram ett regelverk som innebär generella och generösa telefontider inom den slutna vården utifrån patienternas behov att nå vården?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-26 §§ 112 b) och 113 d)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av