Källsortering vid Landstingets personalmatsal Höjdpunkten.

Interpellation LTV 110867

Datum

2011-10-10

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Nyckelord

Höjdpunkten, källsortering

Interpellanten Ingvar Nordén (KD) frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Är det förenligt med Landstingets miljöprogram att inte kunna källsortera i en diskinlämningsstation?

  • Om inte, vilka åtgärder ämnar du vidta?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-26 §§ 112 a) och 113 b)

                               *  att anse interpellationen besvarad.

 

 

       

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av