ADHD-medicinering.

Interpellation LTV 110784

Datum

2011-09-12

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

ADHD-diagnoser, ADHD-medicinering

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • Hur förhåller sig vårt landstings statistik i förhållande till övriga landet när det gäller antalet diagnoser och medicineringen av ADHD och hur ser ansvarigt landstingsråd på utvecklingen kring ADHD-medicinering?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-09-21 §§ 93 h) och 94 f)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av