Landstingets samarbete med länets kommuner avseende ungas hälsa.

Interpellation LTV 110783

Datum

2011-09-12

Författare

Mathias Goldkuhl (M)

Nyckelord

hälsa, samverkansarbete, ungdomar

Interpellanten Mathias Goldkuhl (M) frågar:

  • Vilka konkreta åtgärder tänker ni vidta för att förbättra samarbetet mellan länets kommuner och Landstinget avseende arbetet med ungdomars hälsa?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-09-21 §§ 93 g) och 94 e)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av