Samarbetet mellan Kommun och Landsting.

Interpellation LTV 110782

Datum

2011-09-12

Författare

Kerstin Falkland (M)

Nyckelord

kommun, landsting, samarbete

Interpellanten Kerstin Falkland (M) föreslår med hänvisning till en kurs i samarbete mellan Kommun och Landsting, för att öka förståelsen för varandras arbete:

  • att man undersöker om det är möjligt att anordna en sådan utbildning i Västmanlands landsting.

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-09-21 §§ 93 f) och 94 d)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av