En rättvisare tillgänglighet till Landstingets hemsida.

Motion LTV 121116

Datum

2012-11-12

Författare

Ida Lindh (L)

Nyckelord

hemsidor, språk, översättning

Motionären Ida Lindh (FP) föreslår:

  • att översätta de för Landstinget Västmanlands län viktiga sidor på hemsidan till engelska, det stora världsspråket.

  • att översätta de för landstinget Västmanlands län viktiga sidor på hemsidan till finska och leva upp till lagkravet finskt förvaltningsområde.

Landstingsfullmäktige beslutade 2013-06-18 § 77

  • att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av