Lärdomar av sommarens läge på akuten.

Interpellation LTV 110781

Datum

2011-09-12

Författare

Torsten Källberg (L)

Nyckelord

akuten, sommaren

Interpellanten Torsten Källberg (FP) frågar:

  • Vad är majoritetens kommentar till och lärdomar av sommarens ökade patientström till akuten?

  • Har primärvården/familjeläkarna uppfyllt vad som stadgas i familjeläkarprogrammet?

  • Finns det anledning att vidta åtgärder för att bättre klara kommande somrar och uppfylla målet att ge västmanlänningarna vård på rätt nivå?             

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-09-21 §§ 93 e) och 94 c)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av