Vägrar fimpa - nekas vård!

Interpellation LTV 110780

Datum

2011-09-12

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

operation, rökslut

Interpellanten Helena Hagberg (FP) frågar:

  • Avser Landstinget Västmanland att neka en patient, som vägrar att sluta röka inför och efter en operation, den vård som man har rätt till?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-09-21 § 93 d) och 2011-10-26 § 113 b)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av