Tillämpning av och kunskap om regelverket för HKC´s insatser, LSS, Hälso- och sjukvårdslagen och sjukresor.

Interpellation LTV 110777

Datum

2011-09-08

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Nyckelord

patientavgift, regelverk, sjukresor

Interpellanten Ingvar Nordén (KD) frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Är du beredd att vidta åtgärder för att regelverket ska tolkas enhetligt av berörda tjänstemän och om kollisioner finns mellan regelverken få bort kollisionerna?

     -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-09-21 §§ 93 c) och 94 b)

                                *  att anse interpellationen besvarad.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av