Remisstvång.

Interpellation LTV 130814

Datum

2013-09-05

Författare

Pia Edstam (M)

Nyckelord

akuten, remisstvång

Interpellanten Pia Edstam (M) frågar:

  • Avser de rödgröna att fullfölja sin uttalade ambition att avskaffa remisstvånget till akutmottagningen?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-18 § 103 k)

                                 *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av