Vem har tillgång till Landstingets information?

Interpellation LTV 130812

Datum

2013-09-05

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

information, mail, sociala medier

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) frågar:

  • I vilket land lagras den information som skickas via mail samt landstingsstyrelsens/landstingsfullmäktiges handlingar?

  • Om digital information lagras i annan nation - är det förenligt med personuppgiftslagen?

  • Anser landstingsrådet att det finns anledning att stärka den digitala säkerheten?  

         -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-10-23 §§ 118 i) och §§119 d)

                                   *  att anse interpellationen besvarad

     

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av