Kvalitetskontrollen vid upphandlingar.

Interpellation LTV 130811

Datum

2013-09-05

Författare

Roy Cederbäck (KD)

Nyckelord

kvalitetssäkring, upphandling

Interpellanten Roy Cederbäck (KD) frågar:

  • Hur säkerställs det att personalens erfarenheter verkligen tas tillvara?

  • Finns det siffror på hur mycket material som kasseras pga undermålighet?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-18 §§ 101 h) och 103 i)

                                 *  att anse interpellationen besvarad

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av