Valmöjligheter, men hur gör man?

Interpellation LTV 130810

Datum

2013-09-05

Författare

Roy Cederbäck (KD)

Nyckelord

läkarvård, sjukhusvård, valmöjlighet

Interpellanten Roy Cederbäck (KD) frågar:

  • Hur får patienter information om hur man går tillväga för att kunna nyttja sina valmöjligheter inom vården?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-18 §§ 101 g) och 103 h)

                                   *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av