Register för motioner, interpellationer och enkla frågor på LtV´s hemsida.

Motion LTV 110932

Datum

2011-10-27

Författare

Andreas Österberg (M)

Nyckelord

hemsidan, interpellationer, motioner

Motionären Andreas Österberg (M) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland inrättar ett sökbart register för motioner, interpellationer och skriftliga frågor på sin hemsida.

 

Landstingsfullmäktige beslutade 2012-09-19 § 100

  • att bifalla motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av