Killars självskadebeteende ökar.

Interpellation LTV 130806

Datum

2013-09-04

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

självskadebeteende

Interpellanten Helena Hagberg (FP) frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Vilka insatser anser du behöver göras för att öka medvetenheten inom sjukvården i allmänhet, och barn- och ungdomspsykiatrin i synnerhet, gällande självskadebeteende hos unga män?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-18 § 103 g)

                                  *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av