Mer flexibel hantering av hörselapparater samt inkludera hörselavgifter i Högkostnadsskyddet

Motion LTV 121118

Datum

2012-11-12

Författare

Ida Lindh (L)

Nyckelord

högkostnadsskyddet, hörselapparater, hörselavgifter

Motionären Ida Lindh (FP) föreslår:

  • att undersöka möjligheterna till en mer flexibel hantering av hörselapparater

  • att inkludera hörselavgifter i högkostnadsskyddet.

Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014 § 104

  • att avslå motionen.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av