Sjuksköterskesituationen på Västmanlands sjukhus

Interpellation LTV 130805

Datum

2013-09-04

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

sjuksköterskebrist, vårdplatser

Interpellanten Helena Hagberg (FP) frågar:

  • Finns det någon ytterligare åtgärd som sjukhusledningen har för avsikt att vidta för att komma tillrätta med den allvarliga situationen?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-18 § 103 f)

                                 *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av