Bisfenol A.

Interpellation LTV 130802

Datum

2013-09-04

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

bisfenol A, BPA, hormonstörande ämnen

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Hur ser användningen av artiklar med Bisfenol A ut i Landstinget idag?

  • På vilket sätt arbetar Landstinget med att aktivt fasa ut produkter som innehåller BPA för att därigenom minska exponeringen för BPA?

        -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-18 §§ 101 d) och 103 e)

                                 *  att anse interpellationen besvarad

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av