Införande av Lucas i länets ambulanser.

Interpellation LTV 130789

Datum

2013-09-02

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

ambulans, Lucas

Interpellanen Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Hur många ambulanser saknar Lucas idag?

  • När kommer Lucas att finnas i alla ambulanser?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-18 §§ 101 c) och 103 d)

                                *  att anse interpellationen besvarad

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av