Redovisningar av program och projekt.

Motion LTV 111036

Datum

2011-11-30

Författare

Gunnar Björnstad (M)

Nyckelord

program, projekt, redovisning

Motionären Gunnar Björnstad (M) föreslår:

  • att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att sammanställa en redovisning av samtliga program och projekt inom Landstinget Västmanland.

      -   Landstingsfullmäktige beslutade 2012-10-24 § 119

                                 *  att avslå motionen.

       

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av