Medicinsk Yoga.

Interpellation LTV 110774

Datum

2011-09-08

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

hjärtrehabilitering, medicinsk yoga

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) frågar:

  • Har hjärtpatienter i Västmanland tillgång till offentligt finansierad medicinsk yoga för att minska risken för återfall efter exempelvis hjärtinfarkt?

  • Om inte - varför och hur kan västmanländska hjärtpatienter få tillgång till medicinsk yoga?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-09-21 §§ 93 b) och 94 a)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av