Strokevården i Västmanland.

Interpellation LTV 110769

Datum

2011-09-06

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

afasi, rehabilitering, stroke

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Anser du att det, för ett landsting som ligger i framkant när det gäller strokevård, är tillräckligt med 1 tim/vecka för logopedträning?

  • Om inte, vilka förbättringar avser du att göra för att förstärka strokevården för afasidrabbade patienter?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2011-09-21 § 93 a) och 2011-10-26 § 113 a)

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

 

      

    

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av