Barnmorskesituationen i Landstinget Västmanland.

Interpellation LTV 110386

Datum

2011-04-14

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Nyckelord

barnmorskesituationen

Interpellanten Anita Lilja-Stenholm (FP) frågar ansvarigt landstingsråd angående oroväckande nyheter som media rapporterat om barnmorskornas situation i länet:

  • Är detta förenligt med bilden av en attraktiv arbetsgivares ambitionsnivå?

  • Är detta bilden av såväl god arbetsmiljö- och jämställdhetspolitik som Landstinget Västmanland vill ansvara för?

      -   Landstingsfullmäktige beslutade 2011-04-20 § 38 c.) och 2011-06-21 § 61 b)

                                *  att anse interpellationen besvarad

    

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av